Fusie, splitsing en statutenwijziging

Op grond van de garantieregelingen zijn zorgaanbieders verplicht een voorgenomen fusie (of splitsing) en/of statutenwijziging te melden bij het WFZ.

Het WFZ beoordeelt of de geplande fusie de kredietwaardigheid van de zorgaanbieder(s) zodanig beïnvloedt dat de belangen van het Rijk geschaad dreigen te worden. In dat geval moet het WFZ hiervan melding maken bij het Ministerie van VWS. Voor garanties uit hoofde van de Garantieregeling 1958 geldt dat in de nieuwe statuten de voorgeschreven standaardpassages moeten worden opgenomen.