Procedure herfinanciering

Wanneer sprake is van herfinanciering van bestaande leningen met Rijksgarantie, dient de zorgaanbieder of bemiddelaar dit van tevoren af te stemmen met het WFZ. Het WFZ controleert of de voorwaarden van de nieuw aan te trekken garantielening overeenstemmen met de vervroegd af te lossen lening(-en). Na instemming door het WFZ kan de organisatie een nieuwe lening afsluiten.

De nieuwe geldgever dient een overeenkomst van geldlening (of eventueel met renteherzieningsdatum) op te stellen en deze ter goedkeuring te mailen naar mail@wfz.nl. Verder moet ook de aflossingsnota van de oude lening aan het WFZ worden toegezonden.

De nieuwe overeenkomst wordt namens het Rijk door het WFZ ondertekend.