Renteherziening

Als de lening bij de bestaande geldgever wordt voortgezet, dan moet voor de vastlegging van het nieuwe rentepercentage de Overeenkomst wijziging leningsvoorwaarden worden opgesteld. De geldgever stelt hiervoor een concept op en stuurt dit vooraf voor instemming naar mail@wfz.nl.

Herfinanciering

Wanneer bij renteherziening wordt gekozen voor een andere geldgever, geldt de procedure herfinanciering.

De nieuwe overeenkomsten wordt namens het Rijk door het WFZ ondertekend.