Verkoop en sloop gebouwen

Voor de verkoop en sloop van gebouwen die zijn gefinancierd met Rijksgegarandeerde lening(en) is toestemming van het WFZ nodig. Hierbij geldt als standaard voorwaarde dat de garantielening wordt afgelost. Soms is er echter sprake van omstandigheden waardoor dit niet mogelijk of zinvol is. Dan moet in overleg gezocht worden naar een voor alle betrokkenpartijen werkbare oplossing. Omdat het hierbij om maatwerk gaat is het raadzaam om in een vroeg stadium contact op te nemen met het WFZ.