Beoordeling en besluit

De afdeling Risico Analyse beoordeelt het borgingsverzoek nadat het in behandeling is genomen. Meestal leidt dit tot specifieke inhoudelijke vragen. De relatiebeheerder neemt hierover contact op met de zorginstelling.

Zodra de beoordeling is afgerond, maakt de relatiebeheerder een afspraak met de zorginstelling om de analyse van de beoordeling te bespreken.

De relatiebeheerder neemt vaak ook contact op met zorgverzekeraar(s) of zorgkantoren, om te onderzoeken wat hun opvatting is over de investering. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.

De beoordelingscommissie bestaat uit de directeur van het WfZ en de afdelingshoofden Klantencontact & Risicobewaking en Risico Analyse. Zij nemen uiteindelijk een besluit op basis van het advies van de relatiebeheerder, risicoanalist en eventueel jurist.

Als de beoordelingscommissie een negatief besluit neemt, dan wordt dit zo spoedig mogelijk met de aanvrager gedeeld, uiteraard met een uitgebreide toelichting.


Lees verder