Formele aanvraag indienen

Het WfZ verstrekt borging aan financieel gezonde zorginstellingen met goed onderbouwde investeringsplannen. De financiële haalbaarheid en betaalbaarheid moeten blijken uit een businessplan. Hierin beschrijft u duidelijk welke ontwikkelingen u verwacht en welke keuzes uw organisatie daarom maakt. In het businessplan toont u de nut en noodzaak van de investering aan in relatie tot de ontwikkelingen.

Hoe dien ik een formele aanvraag in?

U kunt een borgingsaanvraag indienen bij het WfZ via mail@wfz.nl of bij uw relatiebeheerder. Om de aanvraag te kunnen beoordelen ontvangt het WfZ graag het businessplan, het (strategisch) vastgoedplan en financiële meerjarenramingen. Indien u nog geen deelnemer bent van het WfZ is meer informatie nodig, zoals bijvoorbeeld de meest recente jaarrekening, statuten etc.. De relatiebeheerder zal in het gesprek aangeven welke informatie nodig is.

Download voor meer informatie de publicatie Bouwstenen businessplan.


Lees verder