Oriënterend gesprek

Nog geen deelnemer?

Bent u nog geen deelnemer van het WfZ en wenst u borging aan te vragen en deelnemer te worden? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met een relatiebeheerder van het WfZ via mail@wfz.nl. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of uw organisatie in aanmerking komt voor deelname. Bovendien krijgt u tijdens het gesprek meer informatie over het indienen van een formele aanvraag en de beoordelingsprocedure.

Al wel deelnemer?

Bent u al deelnemer en wenst u borging aan te vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder voor een gesprek waarin u informatie krijgt over de borgingsaanvraag en de beoordelingsprocedure.


Lees verder