Quickscan

Het WfZ voert naar aanleiding van de borgingsverzoek en het businessplan een quickscan uit. Het WfZ beoordeelt uw aanvraag eerst globaal om vast te stellen of u in aanmerking komt voor borging:

  1. Voldoet het verzoek aan de formele criteria van het WfZ?
  2. Verkeert de organisatie (financieel) in zwaar weer? Of is bijvoorbeeld het maximale borgingsplafond voor dit moment bereikt?
  3. Kan het WfZ met de aangeleverde informatie een diepgaande risicobeoordeling uitvoeren?

De quickscan wordt binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag uitgevoerd en heeft drie mogelijke uitkomsten:

  1. In behandeling: het borgingsverzoek wordt ingepland en in behandeling genomen door de afdeling Risico Analyse.
  2. Onvoldoende informatie: de informatie is onvoldoende om een besluit te kunnen nemen. Het verzoek wordt daarom nog niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt per e-mail gevraagd de ontbrekende informatie aan te leveren. Zodra dit gedaan is wordt de aanvraag alsnog in behandeling genomen.
  3. Afwijzing: de aanvraag wordt afgewezen. Een relatiebeheerder licht het besluit telefonisch toe. De aanvrager ontvangt ook een formele schriftelijke bevestiging van het besluit.

Lees verder