Informatie aanleveren

Periodieke herbeoordeling

Het WfZ beoordeelt de financiële situatie en ontwikkelingen van alle deelnemers twee keer per jaar. Dit doet het WfZ ten behoeve van zijn risicomanagement. Om de beoordelingen te kunnen uitvoeren nodigt het WfZ twee keer per jaar zijn deelnemers uit om documenten aan te leveren en een aantal vragen te beantwoorden. Voorbeelden van documenten zijn de jaarrekening, begroting en tussentijdse cijfers. De eerste uitvraag is in mei en de tweede uitvraag is in december. Dit gebeurt via een aparte webapplicatie. Deelnemers ontvangen hiervoor een e-mail met informatie en een instructie.

Verhoogde informatieplicht

Bij deelnemers waar sprake is van verhoogde (financiële) risico's, kan het WfZ een verhoogde informatieplicht opleggen.

Vragen over de herbeoordeling?

Heeft u vragen over het gebruik van de webapplicatie of vragen over uw herbeoordeling? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Als u niet in staat bent om de informatie voor de herbeoordeling volledig of tijdig in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw relatiebeheerder.