Verhoogde informatieplicht

Het WfZ verhoogt de intensiteit en frequentie van de risicobewaking wanneer bij een deelnemende zorginstelling sprake is van een risicovolle ontwikkeling. Wij kunnen dan op kwartaal- of zelfs op maandbasis informatie over de exploitatie- en liquiditeitsontwikkeling opvragen. Ook een omvangrijke fusie, een overname of een groot investeringsproject kunnen reden zijn om een deelnemende instelling gedurende een bepaalde periode intensiever te volgen.

Intensievere bewaking

De verhoogde informatieplicht geldt onder andere wanneer er bij de deelnemer sprake is van:

  • liquiditeitsproblemen
  • meerjarig negatieve exploitatieresultaten
  • plotselinge exploitatieproblemen die de continuïteit van de organisatie schaden
  • een zeer zwak of negatief eigen vermogen
  • een omvangrijke fusie of overname
  • maatregelen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • een groot investeringsproject

Melding bij het ministerie van VWS

Vanwege de financiële positie van het Rijk in het borgstelsel, moet het WfZ het ministerie van VWS op tijd informeren over ernstige problemen bij deelnemende zorginstellingen. Lees hierover meer bij Rol en Positie WfZ.


Lees verder