Toestemming vragen

Als deelnemer van het WfZ moet u in bepaalde situaties voorafgaand toestemming vragen voor veranderingen binnen uw organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Fusies (bestuurlijk en juridisch) en overnames
  • Splitsing
  • Oprichten van juridische entiteiten
  • Afstoten en overnemen van activiteiten
  • Statutenwijziging
  • Verkopen, verhuren en slopen van gebouwen
  • Leningen en garanties aan derden
  • Afsluiten van (rente)derivaten

Ook moet u het WfZ informeren over factoren en ontwikkelingen die de risicobeoordeling (en daarmee de kredietwaardigheid) van uw organisatie materieel negatief kunnen beïnvloeden. Meer informatie staat in artikel 7 tot en met 13 van het Reglement van Deelneming.

Uiteraard is de doorlooptijd en intensiteit van een toestemmingsverzoek mede afhankelijk van de materialiteit van de verandering op uw organisatie. Het is daarom van belang tijdig contact op te nemen met uw relatiebeheerder over het proces en de benodigde informatie.

Lees verder