Financiering regelen

Als het WfZ uw borgingsverzoek goedkeurt, dan ontvangt u een borgstellingsverklaring. Hierin staat:

  • een V-nummer voor een kasgeldlening of een B-nummer voor een langlopende lening
  • de maximale looptijd
  • de geldigheidsduur van de verklaring
  • de omvang van de langlopende lening of het maximale bedrag van de kasgeldlening(en)
  • de manier van aflossen (lineair)

Met een borgstellingsverklaring is het vrij eenvoudig om een lening af te sluiten. Met deze verklaring kunt u bij financiers een offerte opvragen. Op basis hiervan selecteert u de partij waarbij u de lening wilt afsluiten.

Bij een kasgeldlening vraagt u de renteopslag en de eventuele bereidstellingsprovisie (kosten over het niet opgenomen bedrag in de faciliteit) op. Bij een langlopende lening vraagt u het rentetarief op. Hou er rekening mee dat het rentetarief slechts enkele minuten geldig is.

U kiest zelf de financier

U kunt een geborgde lening bij een financier naar keuze afsluiten. Er zijn verschillende partijen die geborgde leningen aanbieden: de sectorbanken, diverse commerciële banken en institutionele beleggers (bijvoorbeeld een pensioenfonds). Hou er rekening mee dat niet bij iedere partij een geborgde kasgeldlening kan worden afgesloten. Ook is de markt voor geborgde langlopende leningen met name bij de commerciële banken en institutionele beleggers aan verandering onderhevig.

Doorlooptijd

Het is belangrijk om tijdig de financiering af te sluiten. Pas na ondertekening van de kredietdocumentatie heeft u de beschikking over de langlopende lening of de kasgeldlening. De gemiddelde doorlooptijd van de ondertekening is twee weken na ontvangst van het concept van de bank.


Lees verder