Langlopende leningen

Langlopende leningen worden afgesloten na afronding van het bouwproject of tijdens de bouw als gefaseerde consolidatie plaatsvindt. De opgenomen kasgeldleningen worden dan omgezet in een langlopende lening.

Er wordt meestal direct een langlopende lening afgesloten bij:

  • herfinanciering van zelf gefinancierde investeringen
  • herfinanciering van ongeborgde leningen door geborgde leningen
  • of de aankoop van vastgoed

Bij het afsluiten van een geborgde langlopende lening heeft u een aantal keuzemogelijkheden. Denk aan de looptijd (tot aan de maximale looptijd in de borgstelling), de renteperiode en de betaaltermijnen van de rente en aflossingen. Voor geborgde langlopende leningen wordt de Standaardovereenkomst van geldlening gebruikt.

Het door u verschuldigde disagio wordt voor de gehele looptijd van de lening op de stortingsdatum door het WfZ geïncasseerd.

Flexibiliteit in uw financieringsstructuur

Het is belangrijk dat de financieringsstructuur van de zorginstelling voldoende flexibel is. De zorgverlening en benodigde vastgoedportefeuille zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Ook kan als gevolg van meevallers overliquiditeit ontstaan. Langlopende leningen zonder renteherzieningsmomenten beperken de mogelijkheden voor boetevrije vervroegde aflossingen. Door te kiezen voor leningen met uiteenlopende looptijden en periodieke renteherzieningsmomenten creëert een organisatie meer bewegingsvrijheid voor zichzelf. Een vuistregel is dat per jaar bij voorkeur niet meer dan 15% à 20% van de leningportefeuille bloot staat aan renteherziening of herfinanciering.


Lees verder