Taxatieplicht

Op basis van richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) geldt per 1 juli 2021 een taxatieplicht voor vastgoed dat als onderpand dient bij kredietovereenkomsten tussen banken en zorginstellingen. En wanneer de betrokken bank dit onderpand meeneemt in de berekening van de kapitaalvereisten voor kredietrisico.

Geen taxatieplicht bij geborgde lening

Het WfZ valt niet onder het toezichtkader van de verplichte taxaties. Het WfZ verplicht zorginstellingen daarom niet om hun zorgvastgoed te taxeren. Ook niet als het WfZ zekerheden heeft gevestigd of als sprake is van gedeelde zekerheden.

Bij gedeelde zekerheden is het WfZ geen (mede) opdrachtgever voor de taxatie. Ook banken die (enkel) geborgde financiering hebben verstrekt verlangen geen taxatie. De taxatieplicht geldt dus niet voor zorginstellingen die enkel geborgde leningen hebben.

Taxatieplicht bij ongeborgde financiering

Bij de meeste zorginstellingen is sprake van een mix van ongeborgde en geborgde financiering, met gedeelde zekerheden. De taxatieplicht ten behoeve van de ongeborgde bancaire financiering is dan van toepassing op de gehele vastgoedportefeuille die als gezamenlijke zekerheid dient. Meer informatie over de taxatieplicht staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.


Lees verder