Zekerheden vestigen

In het geval er aan nieuwe borging voorwaarden zijn verbonden, ontvangt de aanvrager een 'bereidheidsverklaring'. Hierin wordt concreet vermeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat een formele borgstellingsverklaring kan worden verstrekt. Een veel voorkomende voorwaarde is het vestigen of actualiseren van zekerheden.

Bij nieuwe deelnemers is het vestigen van zekerheden voorwaarde voor het verstrekken van de formele borgstellingsverklaring. Bij bestaande deelnemers wordt afhankelijk van de situatie bezien of het nodig is om zekerheden te actualiseren. Wanneer het vestigen of actualiseren van zekerheden aan de orde is, dan geeft uw WfZ-relatiebeheerder de afdeling juridische zaken de opdracht om dit proces in gang te zetten.

Bij het vestigen van zekerheden wordt een hypotheekrecht ingeschreven op uw vastgoed en een pandrecht op inventarissen. Indien er al zekerheden ten behoeve van derden (zoals ongeborgde financiers of gemeenten) zijn gevestigd of moeten worden gevestigd, worden zij meegenomen in de verhaalsregeling. Zo worden de zekerheden ten behoeve van alle partijen gevestigd.

Door het vestigen van zekerheden wordt bij een faillissement de schade voor het WfZ en de andere partijen (enigszins) beperkt.

Bent u een nieuwe deelnemer van het WfZ?

In het menu aan de rechterkant van deze pagina wordt het proces zekerheden vestigen verder uitgelegd. Bij nieuwe deelnemers wordt na akkoord op alle stukken eerst de borgstelling afgegeven en de geborgde lening aangegaan. Dit is nodig om een hypotheekrecht te kunnen vestigen. Zie tevens de infographic voor nieuwe deelnemers van het WfZ.

Bent u een bestaande deelnemer van het WfZ?

Dan verloopt het proces net wat anders dan bij nieuwe deelnemers. Bij bestaande deelnemers kan al een hypotheekrecht worden gevestigd aangezien er al een vordering op de hypotheekgever is. Bij hen worden dus eerst de zekerheden gevestigd en vervolgens pas de borgstellingsverklaring afgegeven. Zie tevens de infographic voor bestaande deelnemers van het WfZ.

Doorlooptijd

Het vestigen van zekerheden duurt ongeveer drie tot vier maanden. Het is raadzaam om hier op tijd mee aan de slag te gaan. Hierdoor verkleint u de kans in een later stadium van het financieringsproces vertraging op te lopen. Zorg bijvoorbeeld voor een actueel overzicht van alle afspraken die in het kader van financiering of garantieverlening in het verleden met partijen zijn gemaakt.


Lees verder