Aangaan geborgde lening

Met behulp van de borgstellingsverklaring kan een geborgde financiering worden aangegaan. De geborgde financier stelt de overeenkomst voor de financiering op aan de hand van standaard leningdocumentatie en stuurt deze ter controle naar het WfZ. Na akkoord stuurt de geborgde financier de leningovereenkomst ter ondertekening rond.

Zodra deze getekend is, kan de geborgde financiering opgenomen worden in de concept verhaalsregeling.


Lees verder