Beoordeling en goedkeuring documenten

Alle betrokken partijen beoordelen de concepten van de verhaalsregeling, de pandakte, de hypotheekakte en eventueel de opzeggingsovereenkomst voor oude overeenkomsten. Zij sturen hun reactie daarop naar het WfZ en de notaris.

Het WfZ en de notaris verwerken de eventuele op- en aanmerkingen en sturen de aangepaste stukken naar de betrokken partijen. Zij geven vervolgens hun goedkeuring aan de definitieve documentatie.

Bij nieuwe deelnemers wordt na akkoord op alle stukken eerst de borgstellingsverklaring afgegeven en de geborgde lening aangegaan zodat er een hypotheekrecht gevestigd kan worden.

Bij bestaande deelnemers volgt na de goedkeuring eerst de ondertekening van de documenten (stap 6) en het vestigen van zekerheden. Daarna wordt de borgstellingsverklaring afgegeven en de nieuwe geborgde lening aangetrokken.


Lees verder