Ondertekening documentatie

Nadat de geborgde financiering is opgenomen in de verhaalsregeling volgen twee acties:

  1. Het WfZ checkt bij de notaris of het dossier compleet is. Houd er rekening mee dat er meestal een goedkeuringsbesluit nodig is als er een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is.
  2. Het WfZ past de verhaalsregeling aan in verband met de nieuwe geborgde financiering(en). Vervolgens wordt deze versie van de documentatie (met handtekeningenpagina’s) ter ondertekening aan alle partijen gestuurd.

Bent u een bestaande deelnemer?

Dan verloopt het proces net wat anders dan bij nieuwe deelnemers. Bij bestaande deelnemers kan al een hypotheekrecht worden gevestigd aangezien er al een vordering op de hypotheekgever is. Bij hen wordt dus eerst de documentatie getekend, dan de zekerheden gevestigd en vervolgens pas de borgstellingsverklaring afgegeven. Het ondertekenen van de documentatie vindt dus al plaats na het accorderen van de documentatie. Zie tevens de infographic voor bestaande deelnemers van het WfZ.


Lees verder