Opdracht notaris

U kiest welke notaris de hypotheekakte opstelt en passeert. Let hierbij op de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering van de notaris. Op dit moment zijn notarissen in Nederland voor tenminste € 25 miljoen verzekerd. Indien de inschrijving (inclusief rente en kosten) hoger is dan € 25 miljoen dient bij de notaris te worden nagegaan of de notaris verzekerd is voor het hogere bedrag. Indien de notaris voor een lager bedrag verzekerd is dan is het niet mogelijk om de hypotheekakte bij deze notaris te passeren. U dient dan een andere notaris te kiezen die voor een hoger bedrag verzekerd is.

Zodra u de keuze heeft gemaakt, stuurt u de contactgegevens van de passerende notaris naar het WfZ. Het WfZ geeft namens de zorginstelling de opdracht aan de notaris om de hypotheekakte op te stellen. De kosten van de notaris komen voor uw rekening.


Lees verder