Vestiging hypotheek & registratie pandakte

Zodra het WfZ alle handtekeningen heeft ontvangen, stuurt het WfZ aan alle partijen en de notaris de getekende verhaalsregeling en pandakte zodat de hypotheekakte gepasseerd kan worden. De notaris stuurt vervolgens een afschrift van de hypotheekakte aan alle betrokken partijen.

Het WfZ zorgt voor de registratie van de pandakte en stuurt alle partijen een kopie van de geregistreerde pandakte, zodra het WfZ deze retour heeft ontvangen van de Belastingdienst.

Bent u een bestaande deelnemer?

Dan verloopt het proces net wat anders dan bij nieuwe deelnemers. Bij bestaande deelnemers kan al een hypotheekrecht worden gevestigd aangezien er al een vordering op de hypotheekgever is. Bij hen wordt dus eerst de documentatie getekend, dan de zekerheden gevestigd en vervolgens pas de borgstellingsverklaring afgegeven. Zie tevens de infographic voor bestaande deelnemers van het WfZ.

Wijziging verhaalsregeling

Het WfZ of de ongeborgde financiers dienen wijzigingen in de verhaalsregeling aan de zekerhedenagent door te geven. De zekerhedenagent vraagt vervolgens bij de andere partijen op of er nog meer wijzigingen zijn. Daarna stelt de zekerhedenagent een concept wijzigingsovereenkomst op en stuurt deze ter beoordeling aan de betrokken partijen. De zekerhedenagent verwerkt de opmerkingen van de partijen in de concept wijzigingsovereenkomst. Zodra alle partijen akkoord zijn, verspreidt de zekerhedenagent een definitieve versie met handtekeningenpagina’s en zorgt voor een compleet getekende overeenkomst. Alle partijen ontvangen een kopie van de getekende overeenkomst van de zekerhedenagent.


Lees verder